O vláčku

Vyhlídkový vláček byl vyroben s využitím dokumentace a PVz č. 31561 ve vlastnictví pana Ladislava Peterky, Batňovice.
Účelem vyhlídkového vláčku, je zajistit atraktivní přepravu turistů po pozemních komunikacích ve schválených a pro tento účel stanovených trasách.

Vyhlídkový vláček byl vyroben s využitím dokumentace a PVz č. 31561 ve vlastnictví pana Ladislava Peterky, Batňovice.

Účel a použití:

Účelem vyhlídkového vláčku, je zajistit atraktivní přepravu turistů po pozemních komunikacích ve schválených a pro tento účel stanovených trasách.

Všeobecný popis:

Sestava vláčku se skládá z jedné lokomotivy která je řídící jednotkou celého vláčku s počtem 2 míst k sezení a tří přípojných vagónků, každý pro 12 sedících cestujících.
Nosnou částí celého vagónku je ocelový svařovaný rám z uzavřených profilů, který je uchycen na dvou nápravách, které jsou obě brzděné a řiditelné. Tento systém zajišťuje průjezd vagónků v zatáčkách téměř v jedné stopě jako lokomotiva.
Připojení vagónků je zajištěno tažným zařízením schváleného typu. Brzdový systém všech vagónků je ovládaný z místa řidiče lokomotivy. Pro zajištění bezpečnosti v případě odpojení vagónku, je každý vagónek vybaven vlastním bezpečnostním zařízením a připojen na bezpečnostní okruh. V případě odpojení vagónku dojde k okamžitému zabrzdění.
Karoserie vagónku je otevřená z ocelových uzavřených profilů a pevně spojena s rámem, včetně čtyř sedáků / každý pro 3 osoby /
Rozměry: d/š/v 4300/1615/2070mm.
Celková délka soupravy je 18,1 m.
Poloměr potřebný pro otočení soupravy je 7,5 m.

Vláček Ico

Podmínky k provozování:

Pro lokomotivu která je silniční vozidlo podléhající registraci, je výrobcem vystaven technický průkaz silničního vozidla.
Pro vagónky, které jsou silniční vozidla nepodléhající registraci, je výrobcem vystaveno technické osvědčení silničního vozidla. Podmínky pro provoz vláčku jsou uvedeny v TP tahače. Trasu dobu provozu schvaluje příslušný obecní úřad. Soupravu smí řídit osoba s řidičským oprávněním D+E. Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.
Máme zájem o vzájemnou spolupráci. Vláček bude jezdit dle požadavků na různých kulturních a sportovních akcích. Je možno vytvořit i různé vyhlídkové trasy zaměřené na region Zlínského kraje (cca. 6 km).
Provoz byl zahájen 1.5.2005 pokřtěním MVDr. Stanislavem Mišákem, starostou Otrokovic.
Veškeré informace a poptávky na telefonu 603 450 215 nebo na info@kita.cz.

Jak se k nám dostanete?

Podívejte se na mapu a napište nám!