O autovláčku

Kolik toho uveze? Kdy začal vznikat?

O autovláčku

Účelem vyhlídkového autovláčku je zajistit atraktivní přepravu turistů po pozemních komunikacích ve schválených, a pro tento účel stanovených, trasách.

Byl vyroben s využitím dokumentace a PVz č. 31561 ve vlastnictví pana Ladislava Peterky, Batňovice.

Sestava autovláčku se skládá z jedné lokomotivy, která je řídící jednotkou celého autovláčku s počtem 2 míst k sezení a tří přípojných vagónků, každý pro 12 sedících cestujících.
Nosnou částí celého vagónku je ocelový svařovaný rám z uzavřených profilů, který je uchycen na dvou nápravách, které jsou obě brzděné a řiditelné. Tento systém zajišťuje průjezd vagónků v zatáčkách téměř v jedné stopě jako lokomotiva.

Autovláček jede max. rychlostí 25 km / hod. po zpevněných komunikacích za pěkného počasí.

Rezervovat jízdu

 

 

Kontakty

Adresa firmy

Tř. T. Bati 1765; areál DEZA 765 02 Otrokovice 

© 2021 kita.cz. All Rights Reserved.